Samenwerking en vrijwilligers Afstemming veldwerk << Terug

De medewerkers die gegevens in het veld verzamelen en het beschermingswerk gaan doen, moeten weten wat de veehouder van plan is in het broedseizoen. Leg uw bedrijfsplan, voor zover nodig, uit aan deze vrijwilligers. Beperk het zoeken van nesten en het plaatsen van markeringen zoveel mogelijk in verband met de predatie.

Van tevoren is bij u meestal bekend welke percelen wanneer bemest worden, waar en wanneer beweid wordt en wanneer en waar de te maaien percelen liggen. Natuurlijk speelt het weer ook een rol en ligt alles niet echt vast. Het is nodig om dit in het eerste overleg, in februari, met elkaar door te nemen. Op basis daarvan kan het inventarisatie/monitoringsplan en afspraken over data gemaakt worden. Ook kunnen dan afspraken gemaakt worden over de terugkoppeling van het veldwerk naar de veehouder/beheerder zodat deze met de resultaten bij zijn veldwerk rekening kan houden. De beheerregisseur houdt de zaak in de gaten en draagt er zorg voor dat de broedvogelresultaten op een toegankelijke plek aanwezig zijn op het bedrijf en wekelijks tussen 1 maart en 1 juli bijgehouden worden. Op de ANV-bijeenkomst in februari wordt ook door de aangewezen contactpersoon de verzamelde gegevens van de predatoren besproken. Eventuele noodzakelijke activiteiten zoals het ontmoedigen van de predatoren/belagers of zelfs het doden, kunnen dan nog voor het broedseizoen gerealiseerd worden. In oktober volgt dan de volgende bijeenkomst om definitief verslag uit te brengen en eventueel wijzigingen in het beheer of anderszins aan te brengen.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer