Belagers Belagers hebben de wind mee << Terug

In de natuur is het: eten en gegeten worden. Hoe meer ruimte voor belagers hoe moeilijker prooidieren zoals weidevogelkuikens het hebben. Heel veel van ons moderne doen en laten leidt in de natuur tot eentonigheid, de verscheidenheid verdwijnt.

Of de mogelijkheden voor cultuurvolgers worden juist versterkt. Een aantal soorten belagers (of predatoren) zijn cultuurwinnaars. Zij profiteren van de eentonigheid of van veranderingen in het landschap. Zij kunnen zich om uiteenlopende redenen goed aanpassen. Soorten die deze veranderingen niet bij kunnen benen, zijn juist de dupe.

Kemphaan en Watersnip zijn al verdwenen en nog andere weidevogels zijn ook verliezers aan het worden. Alle hens aan dek dus als we onze weidevogels willen behouden.

Bij een aantrekkelijk en leefbaar platteland horen ook weidevogels. Het betekent in de eerste plaats het op orde krijgen en houden van het weidevogelbiotoop. Maar de openheid en verscheidenheid in het landschap terugbrengen kan niet van de ene op de andere dag. Het biotoop moet weer op orde gemaakt en gehouden worden. Daar zit ook onlosmakelijk aan vast dat er maatregelen genomen moeten worden om de in aantal groeiende belagers van de weidevogels zoveel mogelijk te ontmoedigen en te weren. Dit is een lastig dilemma voor de beheerders. Het is echter van het grootste belang dat de overgebleven broedparen van de weidevogels de ruimte krijgen om voldoende jongen groot te brengen om de teruggang van de populaties tegen te gaan.

Vooral in de broedtijd richt de aandacht zich op de belagers. Dat is onvoldoende. Op predatoren moet het hele jaar door gelet worden. Dat vergroot de kennis over hun voorkomen en gedrag. Daarnaast moeten de beheerders ervoor zorgen dat hun erven opgeruimd zijn zodat belagers zich er niet thuis voelen. In de broedtijd, van 1 maart tot 1 juli, dienen bovendien honden en katten (die veel schade aan de weidevogels kunnen toebrengen) op het erf gehouden te worden.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: