Samenwerking en vrijwilligers Evaluatie en planning << Terug

Voor de voortgang van het werk in de weidevogelkring is het goed om elk jaar direct na het broedseizoen (eind juli en/of in augustus) met alle deelnemers de (niet) gehaalde resultaten en eventuele verbeteringen te bespreken.

Deze resultaten kunnen in oktober en november gebruikt worden voor het volgende, door de provincie goed te keuren, (Collectief) beheerplan. In december wordt het concept plan besproken en kunnen nog wijzigingen aangebracht worden. Dan hoort ook bekend te zijn hoe de financiële zaken zijn of worden afgehandeld. De secretaris van de vereniging maakt op basis van de conclusies en afspraken voor het volgende seizoen een activiteiten- en projectenlijst. Deze kunnen dan in januari  door de beheerregisseur of een andere aangewezen persoon gebruikt worden om de planning van het werk op te stellen en in de voorjaarsvergadering (februari) goed te keuren. Zorg dat de planning van het beheerwerk goed afgestemd wordt met de inventarisaties en monitoring en de zorg voor de legsels en de kuikens. Gebruik voor de implementatie met de vrijwilligers het overleg in de maand februari. In maart start immers het volgende broedseizoen alweer.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer