Weidevogelzorg en kennis vergaren Gegevens verzamelen << Terug

Wanneer u werkt aan weidevogels en (dus ook aan) biodiversiteit, houdt u daar in uw bedrijfsvoering rekening mee. Wanneer u meedoet met (collectief) weidevogelbeheer moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ook wilt u natuurlijk de resultaten weten van uw activiteiten voor de weidevogels en met betrekking tot de belagers (predatoren). Dat betekent dat de broedparen en nesten, altijd in overleg tussen u en de vrijwilligers, in kaart gebracht moeten worden. Dat doet u samen met deskundige vrijwilligers van vooral de lokale vogelwachten of natuurorganisaties (zie ook www.vogelbescherming.nl ; www.knnv.nl , www.ivn.nl , of provinciaal zoals www.friesevogelwachten.nl of www.vogelwerkgroepennh.nl ). Deze vrijwilligers zijn onmisbaar. De methode die gebruikt wordt, moet gegevens leveren die ook landelijk gebruikt kunnen worden. Uw vrijwilligers moeten deze methode voor monitoring van de broedvogels (afgekort tot BMP; zie www.sovon.nl ) in de periode maart tot en met juni kunnen toepassen. Als dat nog niet het geval is, kan bijvoorbeeld de Agrarische Natuurvereniging waarvan u lid bent, een cursus organiseren samen met de lokale vogelwacht.

spacer

Foto’s

spacer

Video’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer