Werken met machines. Greppelonderhoud << Terug

Greppels vervullen in de opgroeifase van weidevogels een belangrijke functie. Er is vaak nog lang voedsel te vinden dat gemakkelijk bereikbaar is voor kuikens van vooral Kievit en Tureluur. Het is meestal ook een goede schuilplek tegen predatoren. Andere soorten zoals Graspieper, Gele kwikstaart en soms Veldleeuwerik mogen graag nestelen bovenin de schuine kant.

Greppels kunnen in droge tijden tijdens het broed- en opgroeiseizoen ook gebruikt worden om water in te pompen en vast te houden. In de randen komt dan voedsel beschikbaar. En dat is direct te zien aan het toenemend aantal vogels zoals Grutto’s, Tureluurs en Watersnippen die voedsel komen zoeken. In percelen die alleen gemaaid worden, is het voldoende om de greppels met een greppelfrees één maal in de twee jaar voor 1 november te onderhouden. Greppels in percelen die beweid worden, moeten, om ze functioneel te houden, elk jaar een onderhoudsbeurt krijgen. Zorg ervoor dat de kopakkerbuizen twee keer per jaar (in februari en in november) gecontroleerd worden. Een greppel moet het regen- en kwelwater af kunnen blijven voeren tenzij anders voor de weidevogels is besloten.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: