Werken met machines. Machinaal slootschonen << Terug

In sommige provincies geeft het waterschap ruimte voor het niet verplicht jaarlijks schonen van alle sloten. Daar worden alleen de hoofdwatergangen en schouwsloten elk jaar voor november
geschoond (gehekkeld).

Het gevolg van het niet schonen is dat de sloten en de taluds spoedig met riet en ruigtkruiden dichtgroeien en verlanden. Het landschap verdicht en de taluds bieden steeds meer leef- en voortplantingsplaatsen voor belagers (predatoren). De aantrekkelijkheid voor weide- en watervogels neemt meestal al na één jaar af. Daarom is het gewenst alle sloten jaarlijks te onderhouden. Doe dat niet naar een doodlopend punt. Daar verzamelen zich veel waterdieren en die zijn dan de dupe van het onderhoudswerk. Gebruik een machine met maaikorf om het werk te doen. Doe dat ieder jaar voor 1 november zodat er nog tijd is voor de dieren en achtergebleven planten(delen) om zich enigszins te kunnen herstellen voordat de vorst invalt. Het schoonsel (hekkelspecie) kan heel goed in het talud zoveel mogelijk net boven het waterpeil gelegd worden. De opgeschepte dieren kunnen dan terug naar het water. Al gauw wordt het ontdekt als voedselplaats door onder andere Watersnip en Graspieper. In het voorjaar is het aantrekkelijk voor weidevogels, zeker in droge tijden, om daarin voedsel te zoeken. Het proces dat volgt, maakt dat later in het jaar weinig van het schoonsel terug te vinden is en zo geen probleem vormt voor de bedrijfsvoering. Te grote hoeveelheden kunnen beter opgeruimd worden. Walfrezen levert verrijking op in de schrale perceelsranden. Maar als het niet anders kan, is dat ook een oplossing. Het geeft op zo’n rand ook wat nestelmateriaal vooral voor de Kieviten. Misschien kan het fijn en kort gemaakte materiaal gebruikt worden om de schrale rand toch nog wat voedselrijk te houden. Te schraal is ook niet gewenst. Eens in de zoveel tijd (afhankelijk van de situatie eens in de 10 tot 15 jaar) moet er ook gebaggerd worden om de sloot op diepte te houden. In alle gevallen is het beter om dan het slib en het vrijkomende plantmateriaal af te voeren en elders te verwerken, bijvoorbeeld op het akkerland waar maïs verbouwd wordt.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: