Weidevogelzorg en kennis vergaren Nestbescherming op bouwland << Terug

Op bouwland zonder groenbemester of wintergewas zijn beschermende activiteiten makkelijker dan wanneer er al een flinke plantengroei op gang is gekomen. Op het moment van het veldwerk (bijvoorbeeld bij mesten of ploegen) moeten de broedsels bekend en gemerkt zijn.

Scholekster en Kievit accepteren meestal dat het nest wordt opgepakt en na het veldwerk op ongeveer dezelfde plaats wordt teruggeplaatst. Blijf wel in de buurt zodat de vogels niet de gelegenheid krijgen om te zoeken naar hun eieren. Als dat toch is gebeurd, is de kans groter dat het teruggezette broedsel verlaten wordt. Dit hangt ook af van de tijd dat de eieren bebroed zijn. In alle gevallen geldt: hoe langer de eieren zijn bebroed hoe gemakkelijker de terugkeer van de vogels. In groenbemesters of in wintergewassen kunnen ook nestverstoppende weidevogels, zoals Grutto, Tureluur en een vroege Slobeend gaan broeden. Meestal zijn dat percelen waar later (eind april, begin mei) maïs op verbouwd gaat worden. Wij bevelen aan om op 50 m2 rondom het nest geen werkzaamheden uit te voeren. Zelden slaagt namelijk het opnemen en terugplaatsen van de nesten van deze nestverstoppende soorten. Als niet met de sleepslang maar anders wordt gemest dan kan de machine ook wel om de nesten heen werken of kan de machine opgetild worden. Maar pas op voor de eerder genoemde meeuwen.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer