Weidevogelzorg en kennis vergaren Nestbescherming op gangbaar te maaien grasland << Terug

Op grasland waarvan de eerste snede gemaaid wordt, zijn de territoria (en mogelijk enkele nesten) al bekend via de BMP-methode (zie www.sovon.nl) of in combinatie met legsels opzoeken.

Zorg dat een week voor het maaien de locaties van de nesten bekend zijn en de nesten gemerkt zoals eerder is uitgelegd. Laat om de nesten 50 m2 gewas staan. Gebruik bij het maaien de hydraulische wildredder. Het is niet altijd mogelijk om alle nesten te vinden. Dat geldt vooral voor nestverstoppers en in het bijzonder ook voor eendachtigen zoals Zomertaling en Slobeend. Meestal nestelen kleine zangvogels zoals Graspieper en Gele kwikstaart niet in gangbaar grasland maar langs de randen van de percelen. Laat daarom in elk geval bij de eerste snede op het talud van de sloten het gras staan. Is de verwachting toch dat er nesten op de percelen zelf voorkomen, bijvoorbeeld die van de Veldleeuwerik, dan zit er niets anders op dan het territorium te lokaliseren. Zoek het nest niet op maar markeer de omgeving van het nest en spaar ook daar 50 m2 van het gewas. Hoe er gemaaid moet worden als er kuikens zijn, wordt elders beschreven.
Let op: Na het maaien en oogsten van de eerste snede kunnen op de percelen nieuwe broedpogingen (vervolg- of late legsels) van alle soorten voorkomen. Instrueer de vrijwilligers zo dat zij ook vanaf eind mei tot begin juli die territoria en eventueel de nesten in de gaten blijven houden. Zij kunnen samen met de BMP-ers bepalen of dit nieuwe broedparen zijn en bij een volgende snede aangeven welke beschermingsmaatregelen nodig zijn.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer