Weidevogelzorg en kennis vergaren Nestbescherming op gangbaar te weiden grasland << Terug

Voor percelen die na de winter eerst beweid worden, geldt dezelfde werkwijze van territoria bepalen en het opzoeken van de nesten. Niet altijd kan er met draden en elektrische stroom gewerkt worden.

Probeer dit wel zoveel mogelijk te doen, in elk geval voor de legsels van nestverstoppers, de eendachtigen en kleine zangvogels. Anders moeten de legsels met nestbeschermers beschermd worden. Plaats die altijd minimaal drie dagen voor het weiden eerst dichtbij het nest en één dag voor het weiden over het nest, zodat de vogels er aan kunnen wennen. Ook het jongvee moet kunnen wennen aan de nestbeschermers. Een goede manier van afschrikken, is om verse mest rond de nestbeschermer in het gras te smeren. Plaats daarom ook vlakbij de ingang van het perceel “loze” nestbeschermers zodat het vee er direct mee in aanraking komt. Haal deze enkele dagen later weg. Deze werkwijze is ook nodig op extensief beweid grasland. Bij meer dan drie grootvee-eenheden per hectare zijn de nestverliezen door vertrapping al onaanvaardbaar groot!

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer