Weidevogelzorg en kennis vergaren Onderzoek Koe en Natuur << Terug

Om de resultaten te meten wordt al veel gedaan dat in het veld de nodige onrust veroorzaakt. In de kuikentijd kan er wat meer als er voldaan is aan het op orde brengen van het biotoop en er mozaïekbeheer wordt uitgevoerd. De kuikens hebben dan voldoende dekking en verplaatsingsmogelijkheden. Voldoende rust blijft echter noodzakelijk.

Om te kunnen onderbouwen welk beheer en gebruik van het gras- en bouwland nodig is om weidevogels te behouden is onderzoek nodig. Het is nodig om de juiste producten voor koeien te kunnen oogsten om er gezonde en productieve rantsoenen uit samen te kunnen stellen. Veelbelovend onderzoek wordt uitgevoerd door de universiteiten van Groningen (ecologie van de weidevogels) en Wageningen (kruidenrijk grasland en rantsoenen voor gezonde koeien). Ook Ecologisch bureau Altenburg en Wymenga in Veenwouden (www.altwym.nl ) doet belangrijk onderzoek op weidevogel- en predatiegebied. De stichting Skalsumer Natuurbeheer houdt de resultaten bij en helpt mee deze te verspreiden.

spacer

Foto’s

spacer

Video’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer