Werken met machines. Oogsten met wildredder << Terug

Bedrijven met weidevogels voeren hun veldwerkzaamheden op de vogelpercelen bij daglicht uit. ’s- Nachts maaien leidt onherroepelijk tot grote verliezen en het verdwijnen van broedvogels. Gebruik altijd een wildredder om de dieren te 'waarschuwen' 

Stem het maaien op percelen met gangbare grassen af op de rijpheid van het gewas. Een beginnend bloemetje in de aar geeft de mate van rijpheid weer. Zorg dat je zelf of deskundige vrijwilligers op tijd weten waar nesten liggen. Spaar deze door tenminste 50 m2 rond het nest niet te maaien. Maai altijd met een hydraulische wildredder. De afgelopen jaren zijn daar in de Skriezekrite van Skalsumer Natuurbeheer goede resultaten mee gehaald. Vooral Zomertaling, Slobeend en jonge reeën en hazen blijven gespaard. De wildredder is voorop de tractor gemonteerd en vanuit de cabine te bedienen. Er is geen standaard bouwtekening aanwezig omdat fabrikanten van tractoren geen gelijke machines leveren. Met kleine wijzigingen in het ontwerp zijn deze echter makkelijk aan te passen. De wildredder bij Skalsumer is gemaakt door het bedrijf Starko te Kollum (www.starko.nl). Ook het maaien op percelen met verlate maaidata dient met de wildredder te gebeuren. Maar let wel: kuikentjes van een paar dagen oud drukken zich nog. Mochten die aanwezig zijn dan kan het maaien op dat deel van het perceel het beste uitgesteld worden. Zijn de kuikens groter, gebruik dan de hierna beschreven verstoringmethode bij Weken met maaimachines.

spacer

Foto’s

spacer

Video’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: