Belagers Organisatie << Terug

Het ontmoedigen van belagers kan alleen slagen als alle belanghebbenden goed samenwerken. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat de ondernemers/beheerders zelf het initiatief nemen en samen met vrijwilligers en de besturen van de ANV’s en in overleg met de WBE’s het predatieplan opstellen en uitvoeren.

Als contactpersoon kan bijvoorbeeld de beheerregisseur optreden en de organisatie als secretaris bewaken, de activiteiten (laten) regelen en coördineren. Deze persoon of een andere aangewezene kan dat doen en ook de verslaglegging verzorgen. Het is belangrijk om bij alle activiteiten (deskundige) vrijwilligers in te schakelen. Die zijn te vinden bij de lokale jachtrechthouders (faunabeheerders), bij de lokale Vogelwacht of ( in Fryslân) bij de Fryske Feriening foar Fjildbiology (www.fjildbiology.nl), het Instituut voor Natuurbescherming (www.ivn.nl), de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging (www.knnv.nl) en de Jeugdbonden voor Natuurstudie (www.jnm.nl en www.njn.nl). Zoek vrijwilligers vooral dichtbij. Dat is goed voor het draagvlak. Benader de personen altijd rechtstreeks. Houd er rekening mee dat de jachtrechthouders veelal dezelfde zijn als de bestrijders van de schade. Tussen (weidevogel) beheerder en faunabeheerder (schadebestrijding, jacht en wildbeheer) bestaat vaak al een rechtstreekse relatie. De (weidevogel) beheerder wordt daarom aanbevolen er op toe te zien dat de afspraken over de schadebestrijding uit het plan worden nagekomen. Kan de jachthouder dat niet dan kan samen met de contactpersoon (beheerregisseur), eventueel via de genoemde verenigingen of via het bestuur van de ANV en plaatselijke Wildbeheereenheid een oplossing gezocht worden.

Het is belangrijk dat de deelnemers die de activiteiten uit het predatieplan of het deelplan inventarisatie/monitoring gaan uitvoeren van te voren bij elkaar komen en instructies en materiaal krijgen. Doe dat in de voorjaarsvergadering in februari. Werk met vaste tijden voor overleg, voor het verzamelen van gegevens, met vaste telgebieden, telroutes als die gewenst zijn en werk met de vaste symbolen (van de Zoogdiervereniging en SOVON). Als er bestreden moet worden met het geweer zorg dan dat dit op tijd aan de omgeving is uitgelegd. Werk zorgvuldig en probeer onnodige overlast of ergernissen te voorkomen. Goede afspraken maken is een must. Maak altijd een kort verslag van de activiteiten en bespreek dat in de daarop volgende bijeenkomst.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: