Belagers Predatieplan << Terug

Een ondernemer/beheerder en een Agrarische Natuurvereniging kunnen beleid en regelgeving niet veranderen. Maar goede gegevens en resultaten kunnen daar wel aan bijdragen.

Het succes van de weidevogels wordt in belangrijke mate bepaald door het werk van de beheerders. Daar begint dus ook het opstellen en uitvoeren van het predatieplan. Van onderen op dus! Hiervoor is samenwerking noodzakelijk. Een praktisch predatieplan wordt gemaakt met alle deelnemers en vrijwilligers. Zo’n plan, het plan van Skalsumer natuurbeheer bijvoorbeeld, mag niet dikker zijn dan acht à tien pagina’s. Een kalender helpt enorm bij de uitvoering. Leg daar de acties, verslaglegging, samenwerking, jaarlijkse evaluatie en voorlichting in vast, samen met de tijdstippen van uitvoering. Het moet in één oogopslag duidelijk zijn wat de bedoeling is. Een dikker plan belandt in de kast leert de ervaring. In het plan staat centraal om welke soorten het gaat, welke acties nodig zijn, welke regels gelden, wie het uitvoert en wat er gedaan wordt als een deelnemer niet of onvoldoende meewerkt. Zorg dat het plan aansluit op bestaand beleid.

Het predatieplan wordt na het broedseizoen opgesteld en goedgekeurd door de deelnemers en vrijwilligers. Het beste is het om het als onderdeel op te nemen in het Collectief (weidevogel) beheerplan. Zorg dat het in november operationeel is. Na één jaar volgt in oktober een evaluatie en eventueel een bijstelling. De resultaten dienen altijd kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur en de beleidsmensen van de provincie, eventueel de gemeente en collega-(koepel)organisaties. Het is verstandig om het verslag van de evaluatie ook op te nemen in het Collectief beheerplan voor het komende seizoen. Zo gaan de resultaten niet verloren.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: