Samenwerking en vrijwilligers Samenwerken in het algemeen << Terug

Weidevogelbeheer betekent samenwerken want het beheer vraagt veel arbeid, kennis en overleg. Vorm daarom bijvoorbeeld samen met de buren een weidevogelcollectief of sluit u aan bij een Agrarische Natuurvereniging.

Maak het werkgebied niet te groot (minimaal 100 hectare, maximaal 500 hectare). Om vergoedingen voor het beheer te krijgen en projecten uit te voeren is dat van overheidswege ook een vereiste. Zorg er wel voor dat u als beheerder het initiatief houdt. Voor een maximale benutting van zo'n collectief is de bestuurssamenstelling essentieel. Streef ernaar dat het bestuur een afspiegeling is van de kennis die je samen denkt nodig te hebben voor het veldwerk, het promoten van de resultaten en beïnvloeden van het beleid. Laat het bestuur bijvoorbeeld begeleiden bij het maken van de plannen, pakketten aanvragen middels het collectief beheerplan, een website beheren en, eventueel via een koepel, beleid beïnvloeden. Een heldere taakverdeling is van het grootste belang, zorgt voor meerwaarde en stimuleert het halen van de doelen. Voorkom dat het besturen, hoe aantrekkelijk ook, niet te ver komt af te staan van de beheerder (s).

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer