Samenwerking en vrijwilligers Samenwerken met organisaties << Terug

Het is sterk als beheerders hun kennis delen en samenwerken met collega’s, maar ook samenwerken met andere organisaties zoals de vogelwacht, natuurvereniging, de gemeente, de provincie, het waterschap, landschapbeheer of met de milieufederatie.

Ook al lijkt het lastig om samen te werken met organisaties die wat verder van de melkveehouderij af staan, het levert veel op. Er is bij die organisaties kennis en ervaring aanwezig waar u als weidevogelbeheerder van kunt profiteren. Misschien is het mogelijk om binnen het collectief iemand aan te stellen als consulent. Deze kan fungeren als brug tussen de overheden en de beheerders. Hij/zij kan de beheerregisseurs voorzien van informatie, mogelijk problemen oplossen en contacten leggen met de Provincie, de regionale koepels en organisaties zoals Boerennatuur en leden van de Tweede Kamer en Ministeries.

Kijk over de grenzen. Stimuleer, ook als beheerder, dat het bestuur van het collectief een netwerk opbouwt dat een directe relatie heeft met de te behalen doelen. Soms kan dat deels rechtstreeks op politiek en bestuurlijk vlak betrekking hebben, soms ook is het nodig op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek, voorlichting, educatie en communicatie.
Als u wilt kunt u uw kennis vergroten via het internet bij: www.weidevogelboerderijen.nl , www.vogelbescherming.nl , www.louisbolk.org , www.veelzijdigboerenland.nl , www.denatuurweide.nl en www.clm.nl .

Vergewis u van de mogelijkheden die de overheden bieden. Kijk regelmatig op de daarvoor bestemde websites zoals op www.boerennatuur.nl

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer