Samenwerking en vrijwilligers Trekvogeltellingen << Terug

Niet in elk collectief spelen trekvogeltellingen een rol. Doe het alleen als er een meerwaarde van uitgaat. Bijvoorbeeld als er veel ganzen pleisteren en verwacht wordt dat deze problemen geven bij het weidevogelbeheer door vervuiling of schade aan de gewassen.

Bijvoorbeeld als de ganzen het gras op de percelen (waar altijd weidevogels broeden) tekort houden. De variatie verdwijnt daardoor en daarmee de aantrekkelijkheid voor onder andere de nestverstoppers onder de weidevogels. Of als er plas dras aangelegd is en een groot deel of het hele jaar door water bevat. Om te weten hoe de (weide)vogels dit gebruiken, zal er geteld moeten worden. Er moet gezocht worden naar een deskundig teller die minimaal twee keer per maand gedurende de waterperiode (1 mei tot 1 augustus of langer/het jaarrond) tellingen uitvoert. Het tellen van vogels die in de avonduren komen slapen (slaapplaatstellingen) levert ook een zinvol inzicht in de functie van het terrein. Het uitvoeren van de tellingen kan op korte afstand van het terreindeel (pas op voor verstoring) gedaan worden vanuit een voertuig of op grotere afstand lopend. De tellingen moeten van een vast punt(en) plaatsvinden en niet langer duren dan een half uur. De beste resultaten worden verkregen als deze tellingen drie jaar worden vol gehouden. De beheerregisseur draagt er zorg voor dat er een teller wordt gevonden en zorgt jaarlijks dat in september een verslag gereed is.

spacer

Foto’s

spacer

Video’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer