Samenwerking en vrijwilligers Verslag doen << Terug

Om een goed verslag te kunnen maken, dienen alle inventarisatie en monitorgegevens op één plek verzameld te worden. Doe dat bij de beheerregisseur of contactpersoon. Maak afspraken wanneer en hoe je dat doet. En ook wie het verslag zal maken.

Maak elk jaar een verslag van de verzamelde gegevens en de bevindingen. Zorg dat het verslag in februari (van het teljaar ervoor) klaar is. Verduidelijk het met kaarten en tabellen. Neem de resultaten mee in het Collectief beheerplan en stem daarop verbeteringen in het veld af.

Een verslag bestaat uit het volgende: 1. Voorkant met titel en jaar. 2. Inhoudsopgave, aantal bijlagen, naam eindredactie (schrijver), medewerkers, inleiding (met motivatie), ligging telgebied met kaartje, doeleinden, methode veldwerk (route, telpunten, wijze van tellen, resultaten, eventuele problemen, conclusies en aanbevelingen, (eventueel evaluatie als project is gestopt), slot (met bv. voortgang veldwerk, dank vrijwilligers). Neem kaarten en tabellen als bijlage op.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer