Belagers Verslaglegging << Terug

Wie schrijft die blijft. De beheerregisseur of een andere contactpersoon krijgt telkens alle verzamelde gegevens (op afspraak) toegestuurd of ontvangt deze direct na het veldwerk. Hij of zij archiveert deze en maakt een kort en bondige rapportage.

Volg daarbij de volgende indeling: Naam rapport, jaar van verslag, adres vereniging, inleiding, doelen, medewerkers, organisatie en methoden, resultaten (eventueel met bijlagen en kaartjes),
conclusies en aanbevelingen. Zo’n rapport zou voor 1 oktober van het jaar klaar moeten zijn. Het kan dan dienen om het Collectief beheerplan te actualiseren. Dit helpt om de goedkeuring ervan door de Provincie te verkrijgen. Bovendien is zo’n rapportage nodig om te kunnen evalueren en te kunnen bijsturen als dat nodig mocht zijn. Het is ook nodig ter onderbouwing van aanvragen voor het verkrijgen van ontheffingen en vergunningen. En niet in de laatste plaats is het een goed instrument om te gebruiken bij voorlichting en educatie. De aanbeveling is voorts om rond de jaarwisseling of in elk geval vóór 31 januari  het bestuur van de Agrarische Natuur Vereniging een jaarverslag te laten maken. Dat verslag kan opgemaakt worden met deze gegevens, de resultaten van het weidevogelbroedseizoen en eventueel andere resultaten van activiteiten in het werkgebied. Probeer het jaarverslag voor 15 maart breed verspreid te hebben.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: