Werken met machines. Werken met maaimachines << Terug

De verlate maaidata betekenen niet dat men direct op die datum in jubi of juli  met de maaimachine het land in moet gaan. Maai niet te vroeg (voor 7 uur) of laat (na 20.00 uur). Maai zorgvuldig en als er kuikens zijn, maai niet te grote oppervlakten in één keer en bij voorkeur maai op meerdere percelen. Gebruik bij het maaien het liefst niet te grote machines.

Het beste is een tractor te gebruiken met een maaimachine op de zij van de tractor die maximaal drie meter breed is. Diezelfde breedte heeft de wildredder. Er wordt vaak geadviseerd om te maaien vanuit het midden. Dat levert voordeel op omdat de dieren en jonge vogels weg kunnen vluchten zonder uit de dekking van het gewas te raken. En zo de belagers minimaal kansen te geven.
Nog beter is het om als beheerder zelf te maaien op percelen met de meeste weidevogels en dan de volgende methode te gebruiken. Van te voren hebt u besloten welke percelen gemaaid worden. Vergewis u bij de start of er nog vogels met jongen in het te maaien perceel zitten. Is dit het geval, zet dan plastic zakken aan stokken/paaltjes en laat deze wapperen in de wind. Het beste is dit te doen kort voordat het werk begint (maximaal twee uur van te voren). Bij te lang van te voren plaatsen, treedt gewenning op. Ga, als er nog vogels met jongen aanwezig zijn, naar een perceel waar geen kuikens zijn om daar te gaan maaien. Inmiddels zijn de oude vogels met hun jongen vertrokken uit het eerste perceel en kan daar gemaaid worden. Bij het maaien van percelen met snel groeiende grassen is nu goed te zien hoe de kuikens zich verplaatsen naar de schralere randen of (via deze) naar de dichtbij aanwezige percelen met verlate maaidata. De kuikens kunnen zich door het niet gemaaide gras veilig verplaatsen, opgroeien en nieuwe voedselplekken vinden. De aan elkaar verbonden mozaïek van randen en verlate maaidatum percelen bewijzen nu hun waarde. Als dat nog niet het geval is, laat dan eerst even een deel van het perceel staan. De verdere werkzaamheden kunnen daarop zonder problemen uitgevoerd worden. Pas als het gemaaide gewas in wiersen ligt, kan het zijn dat jonge vogels bij schrale weersomstandigheden erachter schuilen. Op het gemaaide gras zijn de zorgzame oude vogels makkelijk waar te nemen. Maar het blijft nu toch opletten en niet te hard rijden bij het oppakken van het gewas.
Gaat het om loonwerk dat is het altijd nodig om de chauffeur vooraf goede instructies te geven. Overwogen kan worden om in collectief verband kennis aan te bieden aan geïnteresseerden en medewerkers van (loon)bedrijven. Tenslotte gaat het erom zoveel mogelijk kuikens groot te krijgen.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: