Weidevogelzorg en kennis vergaren Werkwijze legselbeheer << Terug

Start in het seizoen het beschermen van legsels op die percelen waarop nog in maart en april  veldwerkzaamheden moeten gebeuren en op percelen waar beweiding gaat plaatsvinden. Met behulp van de BMP-methode (zie www.sovon.nl) zijn de eerste territoria en sommige nesten dan al in kaart gebracht. Houd ook aandacht voor de latere vervolglegsels in mei en later.

De locatie van de meeste nesten is dan echter nog niet precies bekend. Het betekent elke week de percelen inventariseren. Er moet in sommige percelen lopend gezocht worden naar nesten. Er blijven zo altijd reuksporen achter en vliegende predatoren kunnen op afstand volgen wat er gebeurt. Om lopende predatoren te misleiden dient het zoeken naar nesten zoveel mogelijk in de morgen te gebeuren. De meeste weidevogels zijn dan het meest actief met balts- en nestelgedrag. Laat deskundige nestzoekers het werk doen. Die moeten er ook op letten dat er geen vliegende predatoren in de buurt posten. Wachten of een andere keer terugkomen helpt, zo is de ervaring. Het beste kan eerst altijd geïnventariseerd worden met een voertuig (tractor of auto), een vaste route te rijden en/of strategisch opgesteld bij de bewuste percelen. Alleen verdekt opgesteld kan ook, maar broedvogels zijn argwanend. Meestal kost het dan veel meer tijd om de broedplaats te ontdekken. De percelen inlopen moet pas gebeuren als bekend is waar de vogels ongeveer broeden. Plaats als dit echt nodig is onopvallende merktekens (bv. van riet met of zonder herkenbaar draadje). Dit levert de minste sporen en verlies risico’s op. Wacht dus niet tot het laatste moment. Er moet bovendien genoeg tijd over blijven om beschermende maatregelen uit te kunnen voeren.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer