Belagers Wie zijn de belagers? << Terug

De belagers van weidevogels kunnen onderverdeeld worden in twee groepen. Soorten die zich lopend (klimmend, soms zwemmend) kunnen verplaatsen en vooral ’s nachts jagen. En de soorten die vliegen om prooien te bemachtigen.

De lopende belagers zijn de zoogdieren: Hond, Huiskat, Vos, Bunzing, Hermelijn, Wezel, Steenmarter en Verwilderde kat en de exoten Wasbeer en Wasbeerhond. Lokaal kunnen Egel en Bruine Rat ook nesten plunderen. Het andere type belager is vliegend (ook zittend vanaf een uitkijkpost) en vooral overdag actief. Dat zijn de vogels: Zwarte Kraai, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Havik, Bruine Kieken-dief, Blauwe Reiger, Ooievaar, Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Roek, Ekster, Kok- en Stormmeeuw kunnen lokaal ook voor predatie zorgen maar meestal beperkt zich dat tot incidenten. Niet overal komen deze soorten voor. Dat heeft te maken met de geografische ligging en de landschappelijke omstandigheden: meer of minder openheid, de aanwezigheid van ondiep water, petgaten, moerasbosjes, houtopslag, oud rietland enzovoort. Of met locaties waar vogels zijn uitgezet (Ooievaar) of waar nestkasten zijn opgehangen (voor Marterachtigen en Torenvalk).

Op grond van de wetgeving kan een andere indeling gemaakt worden: soorten waarvoor een ontheffing van de wet nodig is of waarvoor het Rijk of een Provincie (tijdelijke) vrijstelling of een aanwijzing heeft gegeven. Dus soorten die al of niet tijdelijk mogen worden gevangen, gedood en verstoord (bijvoorbeeld verwijderen van nesten en eieren). De wetgever benoemt daar ook de methoden voor zoals het gebruik van het geweer, kunstburchten en kraaienvangkooien en geeft verbodsbepalingen (zoals het gebruik van kunstlicht, klemmen en diverse vangmiddelen). Zie ook www.fbe.nl of de site van de provinciale Faunabeheereenheid.
Op dit moment zijn met een (landelijke) ontheffing Zwarte Kraai, Vos en Kauw te bestrijden. Verwilderde kat, Wasbeer en Wasbeerhond zijn exoten en verwilderde dieren en mogen op basis van een provinciale aanwijzing worden bestreden al of niet met een geweer. Voor alle andere soorten en specifieke vangmiddelen zijn ontheffingen nodig. Die worden voor de meeste soorten echter niet verstrekt. De vergunningverlener is de Provincie via de Faunabeheereenheid en de lokale Wild-beheereenheid. Ontheffingen worden alleen gegeven als met cijfers aangetoond kan worden dat substantiële schade optreedt. Dit geldt in het bijzonder voor de middelen en tijdstippen (schoontijden) die niet vrij zijn gegeven. Dat is onder ander het geval als de kraaienvangkooi nodig wordt geacht.

spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: