2.4 Weidevogelbeheer – van inspanning naar beloning

Marcel Strijtveen werkt samen met 8 boeren in het Lierderbroek, samen beheren ze ruim 50 ha. weidevogelnatuur.

Marcel is gangbaar melkveehouder in Liederholthuis (Overijssel) met 53 hectare land en ca. 120 koeien. Hij zet zich in voor natuurinclusieve landbouw en weidevogels, is zelfstandig ondernemer én directielid van Liederbroek BV.

Marcel had al langere tijd het gevoel dat hij meer zou kunnen doen. Hij is toen land vrij gaan houden voor weidevogels en heeft inrichting en beplanting van zijn bedrijf daarop aangepast. Denk hierbij aan akkerranden en sloten.

Lierderbroek BV
Zo’n 10 jaar geleden heeft Marcel samen met een aantal andere boeren uit de omgeving ‘Het Liederbroek BV’ opgericht om 46 hectare land van de overheid over te nemen. Aanleiding hiervoor was dat zij verrast werden door het plan van de overheid om een ‘Robuuste Verbindingszone’ (brede boszoom voor o.a. edelherten) aan te leggen. Hier waren zij fel tegen. De polder is namelijk waardevol weidevogelgebied en zo’n robuuste verbindingszone zou slecht zijn voor deze weidevogels en de openheid van het landschap.

Om dit tegen te houden was het belangrijk om een duidelijk standpunt te vormen en erbij te blijven en was samenwerking cruciaal. Omgevormd tot een positief doel heeft Het Liederbroek BV als doel om het weidevogelgebied juist uit te bouwen door samen te werken en samen aan te kopen voor optimaal beheer, ruigte te bestrijden, en het in eigen hand te houden voor het beste resultaat. Met name de samenwerking met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Rijkswaterstaat maakte dit een moeilijk proces.

Aaneengesloten weidevogelland
Het resultaat is echter de moeite waard. Er is veel draagvlak in de omgeving, vertrouwen van de overheid en dan met name de provincie Overijssel. De BV is binnen de begroting voor het project gebleven en natuurlijk het mooiste is dat er nu 50 hectare aaneengesloten weidevogelland is.

Conclusie: Boeren kunnen zeker wel natuur beheren!

BoerenGilde
Natuur-inclusieve landbouw gaat echter niet alleen om weidevogels, en het is belangrijk om toe te geven dat het toch vaak productie kost. Om dit op te vangen is Marcel ten eerste lid geworden van het BoerenGilde. Dit is een samenwerking van ketenpartijen, een collectief van boeren die bewust bezig zijn met de natuur in de moderne tijd, die produceren in balans met de natuur en die werken volgens het Gilde kader. Dit kader houdt in: 180 dagen weiden, starten met minimaal 10% natuurbeheer en in 5 jaar stijgen naar 20%, een bedrijfsnatuurplan opstellen in samenwerking met Bureau Boerenverstand, een bovengemiddelde levensduur van de koeien realiseren en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.  

Weide Weelde
Daarnaast heeft Marcel Weide Weelde opgericht. Dit is een merk voor weidezuivel waarvan 2 cent van elk pak naar een fonds gaat om nog meer natuur op boerderijen te realiseren. De route naar de consument is: een goed verhaal, steun van vertrouwde partijen (zoals de vogelbescherming) en een breed bereik. De weidemelk wordt apart (schoon) opgehaald en verwerkt op melkstroom door Noorderland Melk.

Vanuit de zaal is er naderhand een breed scala aan vragen. Zo is besproken hoe goed beheer er dan eigenlijk uitziet (waterbeheer is het belangrijkst, net als jaarlijks onderhoud), hoe het verdienmodel er eigenlijk uitziet (nog niet helemaal duidelijk), hoe dat nou met financiering gegaan is (eerst zelf investeren), en hoe de prijsstelling van Weide Weelde zuivel tot stand gekomen is (lage drempel i.v.m. introductie, kortere keten = hogere marge).

De zaal is enthousiast geworden van Marcel’s verhaal en er is interesse vanuit veel verschillende invalshoeken (overheid, onderzoek, vrijwilligers, collega veehouders). Marcel geeft aan dat doordat hij hier passie voor heeft het boeren veel leuker geworden is en dit slaat bij de zaal zeker aan. 

Downloaden presentatie VOLGT

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: