Welkom bij Boer-en-vogels.nl

U vindt hier informatie over (weide)vogelvriendelijk beheer, geschreven vanuit de dagelijkse bedrijfsvoering van een middelgrote, gangbare veehouderij. 

Samen sterker
Voor sommige boerenlandvogels, zoals grutto, veldleeuwerik, patrijs, en kievit, is Nederland van zeer groot
belang voor de wereldpopulatie. Boerenlandvogels hebben moeite te overleven door de steeds verdere
intensivering van de landbouw. De vogelpopulatie van deze soorten is nu tot kritieke aantallen gedaald
omdat er vooral te weinig kuikens kunnen overleven op het boerenland. 
 
Vogelbescherming Nederland werkt al decennia lang aan kennisontwikkeling over boerenlandvogels en
weet dat boerenlandvogels de inzet van boeren nodig hebben om te kunnen overleven. Weidevogelbeheer
is toe te passen in alle bedrijven, of je nu gangbaar of biologisch werkt.
 
Vogelbescherming werkt samen met boeren en collega-organisaties om kennis te delen en de belangen
van weidevogelboeren te behartigen bij politiek, banken en de verwerkende industrie. Daarnaast ontwikkelt
ze samen met boeren nieuwe  weidevogelproducten en zet zij zich in om deze te promoten bij de
consumenten. U kunt hier meer lezen over ons werk.  
 
Vogelbescherming werkt ook met akkerbouwers samen; zo werken we aan een project voor verbetering van de leefomgeving van de patrijs.
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via het formulier op deze homepage.
 
Deze website is nieuw en zal de komende tijd verder aangevuld worden met nieuwe kennis en ervaringen.

Een pdf van het magazine Slimme Vogels, de praktijk van boeren met natuur kunt u hier bestellen.
 
Het verslag van de conferentie 'Succesvol boeren met natuur' kunt u hier downloaden. 
 
 

 

 

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer