Water << Terug

Thema 4. Water.

Boodschappen: 

a. Natuurlijke dynamiek
b. Hoe en hoe hoog
c. Plas dras
d. Oevers
e. Onderhoud
f. Vergunningen
g. Lees meer

 

 • Onderhoud

  Slootonderhoud  Sloten zijn van groot belang voor de berging en de afvoer van water. Zonder onderhoud groeien ze dicht met o.a. riet. De o

 • Natuurlijke dynamiek

  De natuurlijke waterdynamiek bestaat uit neerslag en verdamping. In sommige regio’s speelt kwelwater een aanvullende rol. Zonder of met een g

 • Plas dras

  Plas dras ontstaat door lage delen van april tot augustus of zelfs het hele jaar rond onder water te laten staan of onder water te zetten (0-20 cm)

 • Oevers

  Vooral op percelen waar geen vee meer wordt geweid, zijn de slootkanten door het onderhoud steil geworden. Zulke slootkanten worden niet meer door

 • Vergunningen

  Voor ingrijpende vergunning om peilen te kunnen / mogen verhogen is een watervergunning van het Waterschap nodig. Dat geldt ook voor de aanleg van

 • Hoe en hoe hoog

  De basis voor goed weidevogelbeheer is een zo natuurlijk mogelijk en vooral hoog waterpeil in de sloten. Dat kan goed met een tijdelijk weidevogelp

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Herhaal onderstaande karakters voordat u het formulier verstuurt.
 
Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer