Bemesting

Thema: 6. Bemesting.

Boodschappen:

a. Bemesten is een kunst
b. Strorijke (runder)mest
c. Scheiden van drijfmest als alternatief
d. Drijfmest: werk met trappen
e. Mest op akkerland
f. Matig kunstmestgebruik

 • Bemesten is een kunst

  Het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid is een must voor de productie, de mineralenvoorziening van het vee en de bodemfauna. De ontwikkeling van kruidenrijk grasland, dat nodig is voor een goede...

 • Drijfmest: werk met trappen

  Het belangrijke organische stofgehalte is bij in drijfmest veel lager dan in strorijke mest. Drijfmest en kunstmest verzuren de bodem. De pH mag met het oog op de bodemfauna en de grasproductie niet l...

 • Mest op akkerland

  Het bemesten van de akkers mag in de nazomer tot 1 september. Aansluitend wordt vaak wintergraan ingezaaid. Wintergraan is in het vroege voorjaar al snel te dicht en te hoog voor vestiging door kievit...

 • Strorijke (runder) mest

  Het effect van een eenmalige gift ruige mest per drie jaar in het vroege voorjaar verschilt per grondsoort.  Er bestaat een positieve relatie tussen percelen waarop (strorijke) ruige mest wordt uitge...

 • Scheiden van drijfmest als alternatief

  De productie van (strorijke) ruige mest is de afgelopen jaren sterk verminderd. Aanvoer levert vaak problemen op met de mestwetgeving. Bovendien is mestvervoer kostbaar en kan het gezondheidsrisico’s ...

 • Matig kunstmestgebruik

  Op percelen zonder maai- of weidecontract voor weidevogels, kan de bemesting afgestemd worden op de 'snellere' grassen. De bemesting kan hier plaatsvinden met de gewenste meststoffen. De aanbeveling ...

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: