Mest op akkerland

Het bemesten van de akkers mag in de nazomer tot 1 september. Aansluitend wordt vaak wintergraan ingezaaid. Wintergraan is in het vroege voorjaar al snel te dicht en te hoog voor vestiging door kievit. Kieviten willen over de vegetatie heen kunnen kijken. Maisland en zomergranen zijn voor kievit en scholekster wel aantrekkelijke gewassen om in te broeden. Naast de geringe gewashoogte en de ruime zaaiafstand is ook de relatieve rust op deze percelen een bonus.  

Op kleigrond levert het mesten/ploegen normaliter geen problemen voor weidevogels (m.n. kievit en scholekster). De bewerking wordt doorgaans voor de winter of in het zeer vroege voorjaar gedaan. Aanwezige nesten kunnen bij het zaaiwerk gespaard worden door ze tijdelijk af te dekken of op te nemen en later terug te leggen. Het sparen van kuikens tijdens de zaaiwerkzaamheden is een tijdrovende klus. Vraag weidevogelvrijwilligers enige tijd op het perceel te blijven nadat de machines weg zijn. Predatoren krijgen dan minder kans.

Moet het bemesten en ploegen worden uitgesteld tot direct voor het inzaaien van de mais dan zijn de problemen nog groter. Er kunnen immers al (volop) kuikens aanwezig zijn. In Noord-Brabant wordt onder regie van Brabants Landschap al een aantal jaren geëxperimenteerd met uitgestelde grondbewerking en inzaai van maispercelen na 15 mei, in combinatie met een brede braakstrook. De nesten kunnen zo rustig uitkomen. Het idee is dat de kuikens een veilig heenkomen kunnen zoeken / opgroeigebied vinden in de brede braakstrook. Of dit uitgekiende beheer ook daadwerkelijk meer kuikens oplevert wordt onderzocht in het Jaar van de Kievit (2016, 2017).

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer