Grassen en kruiden

Thema 5: Grassen en kruiden.

Boodschappen:      

a.Kwaliteit voorop
b.Waaruit bestaat de mix?
c.Waar ligt het kruidenrijke grasland?
d.Kruidenrijke randen creëren
e.Mest op maat
f.Weiden
g.Vogelgestuurd maaien
h.Toepassing kruidenrijk gras in het veerantsoen

 • Toepassing kruidenrijk gras in het veerantsoen

  MelkkoeienGoed gewonnen gewas van de kruidenrijke percelen en randen (opslaan in balen) is goed bruikbaar voor melkkoeien vanwege de ADL (prik) en de goede herkauwactiviteit. Het is lekkerder. Het pro...

 • Mest op maat

  Mest De bodemvruchtbaarheid wordt bepaald door allerlei factoren. De grondsoort (organisch / anorganisch) en mate van drooglegging spelen daarbij een belangrijke rol. Door drooglegging komen op organi...

 • Kwaliteit voorop

  De focus naar kwantiteit, waar velen in zijn opgeleid, heeft 'koeproblemen’ tot gevolg gehad, zoals: kopziekte, mineralen -, sporenelementen-  en structuurtekorten. Ook verdween daardoor het vochtige ...

 • Kruidenrijke randen creëren

  Om randen kruidenrijk te krijgen kan verschralingbeheer (enkele jaren geen bemesting, meerdere snedes) toegepast worden. Meestal duurt het enige jaren om, zonder bemesting, 15 à 25 plantensoorten in d...

 • Waaruit bestaat de mix

  Kruidenrijk grasland  heeft een open en diverse structuur, veel bloeistengels en weinig blad. Het aantal grassoorten is  hoog  in vergelijking met productiegrasland. Het Droge Stofgehalte ligt tussen...

 • Waar ligt het kruidenrijke grasland?

  LiggingDe bedrijfsvoering bepaalt welk percentage kruidenrijk grasland op een bedrijf haalbaar is. Waar de kruidenrijke delen op de bedrijfsgronden komen te liggen, hangt idealiter af van de eisen die...

 • Weiden

  Percelen die altijd gemaaid worden, krijgen op den duur een open en egale structuur. Maaien zorgt voor een selectie van planten en dieren die tegen maaien kunnen. Soorten die dat niet kunnen verdwijne...

 • Vogelgestuurd maaien

  Vogelgestuurd maaien  betekent rekening houden met weidevogelnesten en -kuikens. Het betekent variatie aanbrengen in de percelen: van etgroen tot aan nog te maaien percelen en randen. Afhankelijk van ...

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: