Kruidenrijke randen creëren

Om randen kruidenrijk te krijgen kan verschralingbeheer (enkele jaren geen bemesting, meerdere snedes) toegepast worden. Meestal duurt het enige jaren om, zonder bemesting, 15 à 25 plantensoorten in de randen terug te krijgen. In dat stadium kan later en minder worden gemaaid. Verschralen heeft de voorkeur boven inzaaien. Het is ook veel goedkoper. De veldgids ‘ontwikkeling botanisch waardevol grasland’ (IKCN publicatie C-18) biedt waardevolle handvatten.

Kruidenrijke randen moeten voldoende breed zijn (minimaal 3 meter, bij voorkeur meer dan 5 meter) en aan weerzijden van een sloot of natte greppel liggen. Zo geven deze randen samen met  goed onderhouden hoogwatersloten  een extra impuls aan de verscheidenheid van planten en dieren. Als linten verfraaien ze het landschap. Ook rondom plas dras en ondiep water wordt een kruidenrijke rand van vijf meter geadviseerd.

Randenbeheer kan ook gebruikt worden om percelen met verlate maaidata te verbinden. Het biedt de weidevogels broedgelegenheid. De jonge vogels vinden er dekking, voedsel- en verplaatsingsmogelijkheden. 

Concrete tips en maatregelen voor weidevogels leest u in de factsheets weidevogels van Vogelbescherming.

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Video’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer