Kwaliteit voorop

De focus naar kwantiteit, waar velen in zijn opgeleid, heeft 'koeproblemen’ tot gevolg gehad, zoals: kopziekte, mineralen -, sporenelementen-  en structuurtekorten. Ook verdween daardoor het vochtige en kruidenrijke leefgebied van onze weidevogels: ongescheurd grasland is een zeldzaamheid geworden. Om gezondheidsproblemen in de melkveehouderij op te lossen wordt steeds vaker gezocht naar het samenstellen van voederrantsoenen waarin kruiden een belangrijke rol spelen. Dat biedt kansen voor weidevogels. 

De mix
Grassoorten die snel in het voorjaar groeien blijven in alle veehouderijen nodig. Ondernemers die rekening willen houden met weidevogels, zo heeft de praktijk op enkele bedrijven met hoog productieve koeien uitgewezen, kunnen tot 70 % van hun bedrijfsoppervlakte snel groeiende grassoorten aanhouden. In die percelen is het geen probleem dat er ook enkele kruiden zoals de paardenbloem voorkomen. De overige ca. 30% van de bedrijfsoppervlakte bestaat uit een mozaiek van volveldse kruidenrijke percelen, bij voorkeur in combinatie met kruidenrijke randen. 

Ontwikkeling
Het verdient de voorkeur om kruidenrijk grasland te ontwikkelen via de langzame weg van verschraling. Het is ook aan te leggen, maar daarvoor is gebiedseigen zaaizaad nodig. Dat is echter moeilijk te krijgen. Het is vrijwel alleen nog in ‘natuur’ graslanden middels geperste hooibalen te winnen. Die hooibalen kunnen het beste eind juli/begin augustus uitgestrooid worden op een bewerkte kale bodem. De natuur moet vervolgens de rest doen.

Inzaaien kan ook (zie www.biodivers.nl, www.cruydthoeck.nl, www.limagrin.nl en www.bumahandel.nl) maar dan moet er rekening mee gehouden worden dat de kruiden ook uit andere streken afkomstig kunnen zijn of veredeld zijn. Na enkele jaren verdwijnen deze weer, in tegenstelling tot de gebiedseigen soorten.

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer