Vogelgestuurd maaien

Vogelgestuurd maaien  betekent rekening houden met weidevogelnesten en -kuikens. Het betekent variatie aanbrengen in de percelen: van etgroen tot aan nog te maaien percelen en randen. Afhankelijk van de bedrijfssituatie en aangestuurd door de bemestingstrappen en het waterpeil kan de eerste snede in meerdere keren binnengehaald en opgeslagen worden. Door te variëren met de data ontstaat naast nog te maaien gewas in de randen of nabij gelegen percelen opnieuw etgroen. Deze korte, groeiende graslandvegetatie kan opnieuw benut worden door weidevogels voor een vervolglegsel (kievit, tureluur en scholekster) en/of opgroeiende kuikens. Kruidenrijke randen in de directe omgeving verhogen dan de overleving omdat ook dekking voor handen is.

Praktische tips

  • Plaats 24 uur van tevoren stokken met plastic zakken om de gezinnen naar veilige locaties te verplaatsen. 
  • Een hydraulische wildredder en/of een paar extra ‘ogen op de trekker’ (weidevogelvrijwilligers) kunnen tijdens het maaien goede diensten bewijzen.
  • Rond nesten moet minimaal 50 m2 gewas blijven staan. Nog liever: stel het maaien op percelen met nog veel nesten even uit. Anders is de kans op predatie zeer groot.
  • Maai in het broedseizoen nooit in één keer grote oppervlakten. Dit bevordert predatie.

Late maaidata

De maaidata van de percelen en randen die later in het seizoen gemaaid worden, liggen tussen 1 juni en 15 augustus. Vanwege de kwaliteit en de jonge weidevogels mag het gewas niet legeren (plat liggen). Denk daarom vooraf aan de bemestingstrappen en het waterpeil.

Weinig ondernemers werken met verlate maaidata na 15 juni. Het komt echter geregeld voor dat na 22 juni een deel van de weidevogelkuikens nog niet vliegvlug is. Het kan in een 'laat' jaar wel tot half juli uitlopen. Voor zulke situaties kan soms (afhankelijk van de provincie / het collectief) 'last minute beheer' afgesloten worden. Het geeft een goed gevoel als er veel kuikens uitvliegen! 

Als er zeer late soorten als de kwartelkoning in het land broeden moet het maaien soms uitgesteld worden tot 15 augustus. Zo laat maaien komt de kwaliteit van het te oogsten gewas als product voor melkvee niet ten goede. In de praktijk komt dit maar weinig voor. Het is bijzonder als zo’n zeldzame soort op je bedrijf broedt. Ongeschikt maaisel kan later ook gehakseld als organische stof gebruikt worden op bijvoorbeeld (mais)bouwland. 

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer