Waar ligt het kruidenrijke grasland?

Ligging
De bedrijfsvoering bepaalt welk percentage kruidenrijk grasland op een bedrijf haalbaar is. Waar de kruidenrijke delen op de bedrijfsgronden komen te liggen, hangt idealiter af van de eisen die weidevogels stellen. Waar is de openheid en rust het grootst, het waterpeil het hoogst, de bodem het meest geschikt? Bekijk het ook vanuit groter perspectief: waar ligt het weidevogelbeheer van ‘de buren’. Combinaties van volveldse toepassing met randenbeheer (aan weerzijden van een sloot) biedt voordelen. Het schept verbindingen en de oppervlakte inpasbaar kruidenrijk grasland wordt vergroot. 

 

Minimale oppervlakte
Voor de opgroeiperiode van de kuikens is de oppervlakte kuikenland en de verbinding met andere beheerpercelen van belang. Voor bedrijven met een ontwikkelende weidevogelstand kan voor de grutto een richtlijn van 1,4 hectare kuikenland per broedpaar aangehouden worden. Deze oppervlakte is nodig om rust en voedsel te garanderen gedurende de hele opgroeiperiode. Voor andere weidevogelsoorten is zo’n richtlijn niet bekend. 

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer