Waaruit bestaat de mix

Kruidenrijk grasland 

heeft een open en diverse structuur, veel bloeistengels en weinig blad. Het aantal grassoorten is  hoog  in vergelijking met productiegrasland. Het Droge Stofgehalte ligt tussen de 5 en 7 ton/ha. Dit grasland heeft veel kleur door soorten als kruipende- en scherpe boterbloem, pinksterbloem, gewone koekoeksbloem, reukgras, brunel, smalle weegbree en rode- en witte klaver. Weidevogels kunnen er goed uit de voeten; de bodem warmt door de open structuur sneller op. Wormen en emelten zijn goed bereikbaar. De kruiden trekken insecten (kuikenvoer!) aan, die door de geringere bemesting en lagere maaifrequentie hun levenscyclus kunnen voltooien. Door de open structuur zijn de insecten ook goed beschikbaar. 

Productiegrasland

met snel groeiende grassoorten bestaat uitsluitend uit veredelde raaigrassoorten en  timothee . Zulke percelen zijn soortenarm en worden soortenarm gehouden door de hoge maaifrequentie, hogere bemesting en het weren van kruiden. Weidevogels kunnen letterlijk niet uit de voeten in deze eentonigheid. De snel groeiende grastypen hebben bredere bladeren en produceren, vooral bij hogere temperaturen, veel en dicht gewas. Bij nat weer slaat dit gewas gauw neer. Voor weidevogels wordt het al spoedig in het voorjaar ondoordringbaar. Het is ongeschikt voor het opgroeien van de kuikens. Het voedsel (regenwormen) is moeilijk bereikbaar of komt er nauwelijks meer voor (insecten).

De weidetypen zijn meestal korter, minder dicht maar ook soortenarm. Dit gewas valt echter minder snel om, biedt micro-reliëf en meer ruimte voor kruiden. Op de koeienvlaaien komen insecten af. Daarom kan weideland aantrekkelijk zijn voor weidevogels. 

Verscheidenheid op het bedrijf is de beste mix voor zowel de weidevogels als de graslandproductie.

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer