Landschap

Thema 1. Landschap


Boodschappen:

 • a. Weidevogellandschap
 • b. Openheid behouden
 • c. Kuikens voor de toekomst
 • d. Gevarieerd maaiveld
 • e. Beheer ruigte- en rietland
 • f. Rust bewaren
 • Rust bewaren

  Rust in de broedtijd is een voorwaarde voor succes. Onrust betekent maar al te vaak verlies aan legsels en/of kuikens. Belagers weten dat er bij onrust wat te halen valt. Een werkplan...

 • Gevarieerd maaiveld

  Weidevogels hebben een voorkeur voor vochtige, kruidenrijke percelen en randen (bij voorkeur min. 5 meter breed) met open zoden en afwisseling in de vegetatiehoogte. Daar is voldoende ...

 • Het weidevogellandschap

  Weidevogels hebben open landschappen nodig met hoge grondwaterstanden en vochtige bodems. Kleine hoogteverschillen op de percelen zorgen voor broed-, schuil- en foerageermogelijkheden ...

 • Kuikens voor toekomst

  Weidevogels zijn vaak trouw aan een eerder gekozen, succesvolle broedplaats. Die keuze is van levensbelang. Het probleem van de meeste weidevogelsoorten zit in de broedgebieden. Daar m...

 • Openheid behouden

  De meeste weidevogelsoorten hebben een open landschap nodig. In een open landschap is weinig verstoring en het biedt predatoren minder kansen voor verplaatsing en vestiging.  Het ...

 • Beheer ruigte en rietland

  Ruigte en rietland verhogen de biodiversiteit. Vrijwel alle weidevogelsoorten vinden kleine graslandpercelen omzoomd door sloten met rietkragen en ruigtes echter minder aantrekkelijk. ...

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: