Rust bewaren

Rust in de broedtijd is een voorwaarde voor succes. Onrust betekent maar al te vaak verlies aan legsels en/of kuikens. Belagers weten dat er bij onrust wat te halen valt.

Een werkplanning maken helpt, zodat ook tijdens de beschermingsactiviteiten en de monitoring/inventarisaties voldoende rust in het veld gegarandeerd wordt. Vogels wennen tot op zekere hoogte aan machines en voertuigen, onder de voorwaarde dat hieruit geen mensen komen.

Wees terughoudend met het accepteren van de aanleg van wandel- en fietspaden door goede weidevogelgebieden. Het open landschap raakt zo versnipperd. Gebruikers houden zich zelden aan de regels en laten honden loslopen. Controle / handhaving is zelden effectief. Paden hebben in de broedtijd, afhankelijk van de weidevogelsoort en de aantrekkelijkheid van het broedbiotoop, in een open landschap een verstoringafstand van minimaal 50 meter (maar vaak meer dan 100) aan weerszijden. Per strekkende kilometer betekent dat zo 10 hectare (of meer) verloren gaat voor de weidevogels. In de kuikenfase is deze oppervlakte nog groter. 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: