Natuurinclusieve landbouw

Thema 10. Natuurinclusieve landbouw

Boodschappen:

a. Oorsprong en ontwikkeling
b. Definitie
c. Natuurinclusieve landbouw en haar doelen
d. Vogelbescherming en natuurinclusief
e. Natuurinclusief en weidevogels
f. Natuurinclusief en akkervogels
g. Natuurinclusief - uit de praktijk

 • en weidevogels

  Voor weidevogels is een natuurinclusieve vorm van landbouw gunstig. In een natuurinclusief landbouwmodel ‘produceert’ de agrariër vele producten en diensten naast voed...

 • Natuurinclusief - uit de praktijk

  Na de theoretische uiteenzettingen in voorgaande paragrafen bent u wellicht nieuwsgierig geworden wat natuurinclusief boeren betekent in de praktijk. Onder het kopje ‘uit de prak...

 • en akkervogels

  Ook voor akkervogels is een natuurinclusieve vorm van landbouw gunstig. Veel soorten akkervogels, waaronder de grauwe gors, veldleeuwerik en de patrijs lijden onder de intensivering va...

 • Definitie

  In de Rijksnatuurvisie 2014 – Natuurlijk verder wordt natuurinclusieve landbouw omschreven als “een manier van voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds voordeel is verweven met de n...

 • Oorsprong en ontwikkeling

  In 2014 wordt het begrip natuurinclusieve landbouw geintroduceerd, in de Rijksnatuurvisie 2014 - Natuurlijk verder, uitgebracht door het Ministerie van Economische Zaken. De natuurvisie beschrijft wat...

 • 2.1 Akkerbouw + Natuur = Weerbare Akkerbouw

  Door Peter Harry Mulder, Eline Ringelberg & Jules Bos Peter Harry Mulder en Eline Ringelberg hebben een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf en daarnaast is Peter Harry een vogelliefhebber. Samen hebbe...

 • en haar doelen

  Natuurinclusieve landbouw heeft (nog) niet een afgebakende en éénduidige doelstelling. Het begrip is nog pril en er is nog geen organisatie die een duidelijk doel aan het begrip heeft gehangen. Ook ha...

 • Vogelbescherming en natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve landbouw heeft de toekomst, in de ogen van Vogelbescherming Nederland. Het is dé manier van boeren waarmee we kunnen voorkomen dat boerenlandvogels uitsterven.  Om het publiek te inf...

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: