Definitie

In de Rijksnatuurvisie 2014 – Natuurlijk verder wordt natuurinclusieve landbouw omschreven als “een manier van voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds voordeel is verweven met de natuur”. In het rapport “Natuurinclusieve landbouw: food for thought”, gepubliceerd door de Wageningen Universiteit in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, is deze omschrijving verder aangescherpt. Dit heeft tot twee definities geleid, a) voor natuurinclusieve landbouw als concept en b) voor natuurinclusieve landbouw als landbouwsysteem. 

a) natuurinclusieve landbouw is het streven naar een positieve, wederkerige relatie tussen de landbouwbedrijfsvoering en natuurlijk kapitaal (voedselproductie wordt ondersteund door natuurlijke processen, de landbouw draagt zorgt voor het bestendigen van natuurlijke processen).

b) natuurinclusieve landbouw is een economisch rendabel landbouwsysteem, dat optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen duurzaam integreert in bedrijfsvoering, inclusief zorg voor ecologische functies en de biodiversiteit op en om het bedrijf.

Het netwerk natuurinclusieve landbouw hanteert de volgende definitie: “Het paradigma van een natuurinclusieve landbouw verwijst expliciet naar vormen van voedselproductie waarin de centrale plek is ingeruimd voor de levende natuur met haar eigenschappen en kwaliteiten”. 

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer