en akkervogels

Ook voor akkervogels is een natuurinclusieve vorm van landbouw gunstig. Veel soorten akkervogels, waaronder de grauwe gors, veldleeuwerik en de patrijs lijden onder de intensivering van de landbouw. Vogelbescherming ondersteunt de transitie naar een natuurinclusieve akkerbouw.

Zo participeren we in het Akkerberaad (samenwerkingsverband Rabobank, Louis Bolk, Stichting Veldleeuwerik en Werkgroep Grauwe Kiekendief), leggen we samen met de Werkgroep Grauwe Kiekendief en vele boeren de komende jaren 150 hectare Vogelakkers aan en draaien we mee in een EU programma ten behoeve van de patrijs.

In de praktijk betekent natuurinclusieve akkerbouw maatregelen als: het aanleggen van vogelakkers, wintervoedselveldjes, graanstoppels en meerjarige akkerranden. Meer weten over wat u kunt doen aan het ondersteunen van akkervogels in de praktijk? Bestel de brochure Akkervogels of download de factsheets Akkervogelbeheer.

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer