Oorsprong en ontwikkeling

In 2014 wordt het begrip natuurinclusieve landbouw geintroduceerd, in de Rijksnatuurvisie 2014 - Natuurlijk verder, uitgebracht door het Ministerie van Economische Zaken. De natuurvisie beschrijft wat nodig is om nationale en internationale doelen te realiseren rondom de thema’s natuur en biodiversiteit. Een centraal thema is landbouw en haar effecten op natuur, landschapskwaliteit en biodiversiteit.

De visie wijst op een natuurinclusieve ontwikkelingsrichting voor de Nederlandse landbouw: “een manier van voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds voordeel is verweven met natuur”. Ook in de door het Ministerie van Economische Zaken gepubliceerde Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel (2015) word het begrip natuurinclusieve landbouw gebruikt. Hierbij wijst het Ministerie op het doel van programma’s rondom het thema natuurinclusieve landbouw: “een kentering teweeg brengen in de beeldvorming over de combinatie van natuur en een rendabele bedrijfsvoering”. 

Sinds de lancering wordt het woord gebruikt door verschillende partijen, in verschillende contexten. De Wageningen Universiteit heeft in zowel 2015 als 2016 gepubliceerd over natuurinclusieve landbouw. Er is inmiddels een dossier natuurinclusieve landbouw op GroenKennisnet.nl en begin 2017 is het  netwerk natuurinclusieve landbouw gestart. Hierin zijn zo’n 100 landbouwbedrijven, natuurorganisaties en kennisorganisaties verbonden.

BoerenNatuur.nl heeft ook een definitie van het begrip geformuleerd en lanceert in een position paper het idee om een landelijk erkende lijst van ‘groene prestaties’ op te stellen.

Er wordt momenteel door de RVO bekeken hoe natuurinclusieve landbouw is opgenomen in het agrarisch onderwijs (MBO en HBO). Het begrip is de laatste jaren in toenemende mate geintegreerd in wetenschap, beleid en onderwijs en circuleert in zowel natuurorganisaties als in de agrarische sector. 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer