Vogelbescherming en natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw heeft de toekomst, in de ogen van Vogelbescherming Nederland. Het is dé manier van boeren waarmee we kunnen voorkomen dat boerenlandvogels uitsterven. 

Om het publiek te informeren en aan te spreken voert Vogelbescherming campagne, zoals ‘Red de Rijke Weide’, gestart in 2013. We vragen de aandacht van de consument, boer en zuivelcoöperatie voor een natuurinclusieve vorm van zuivelproductie om zo de bloemrijke weides en gezonde populaties weidevogels te kunnen behouden. 

Vogelbescherming ondersteunt boeren, met kennisontwikkeling en –uitwisseling, onder andere door middel van een weidevogelboerennetwerk. Ruim 90 natuurinclusieve boeren nemen deel, verspreid in Nederland. Eind 2016 is Vogelbescherming in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, het Zeeuwse Landschap en Brabants landschap gestart met het project PARTRIDGE, mede ondersteund door de Europese Commissie. Ook in dit project werken we nauw samen met agrariërs.

Naast campagne voeren en het ondersteunen van boeren in de transitie richting een meer natuurinclusieve vorm van landbouw, is Vogelbescherming actief in beleidsbeïnvloeding rondom dit thema. In het afgelopen decennia heeft Vogelbescherming Nederland constructief meegedacht met de rijksoverheid over te treffen maatregelen om weidevogels te beschermen.

Nu is gebleken dat de overheid op korte termijn niet bereid is om voldoende maatregelen te treffen, heeft Vogelbescherming begin november 2016 een klacht ingediend tegen Nederland, bij de Europese Commissie. De kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen niet nakomt ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden. Vogelbescherming pleit voor een bindend nationaal programma met heldere doelen en voldoende financiële middelen voor onder andere boeren in weidevogelgebieden. 

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer