Provincie

Het natuur- en landschapsbeleid is een kerntaak van de provincies. Elke provincie heeft dat beleid en de financiën daarvoor vastgelegd in een Natuurbeleidsplan. In het Natuurbeleidsplan staat aangegeven  in welke gebieden voor beheer en inrichting (bijvoorbeeld  weidevogelbeheer) subsidie beschikbaar is. Dit kan per provincie en per jaar verschillen. In het provinciale openstellingsbesluit staat of de subsidie wordt opengesteld en hoeveel er beschikbaar is.

Voor detailinformatie en de mogelijkheden in uw regio ga naar het provinciale informatiepunt of

www.portaalnatuurenlandschap.nl 

De provincie is ook vergunningverlener en handhaver van de nieuwe Wet natuurbescherming (per 1-1-2017). Het is belangrijk in een vroeg stadium b.v. plannen voor het rooien van bosjes in het kader van vergroten openheid en rust voor weidevogels te bespreken met de vergunningverlener.

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer