Waterschap

Waterbeheer is van essentieel belang voor behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Het Waterschap is de belangrijkste partner. Ingrepen in de waterbeheersing zijn aan regels gebonden. Meestal komen deze voort uit de Keur, die door elk Waterschap is vastgesteld. Voor grotere aanpassingen van de waterbeheersing, bijvoorbeeld een tijdelijke slootpeilverhoging, is een watervergunning nodig (zie bijvoorbeeld www.ondernemersplein.nl). Dat geldt ook voor het inrichten van een plas-dras-gebied.

Voor andere maatregelen die voor weidevogels van belang zijn geldt een meldingsplicht b.v. vol zetten van laagten of greppels en het aanbrengen van laagten in percelen. Deze maatregelen beïnvloeden namelijk ook de waterhuishouding van de omgeving (er moet bijvoorbeeld meer water ingelaten worden). 

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer