Zoeken en rapen van (kievits-)eieren

Met de introductie van de Wet natuurbescherming is er per 1-1-2017 geen specifieke regeling meer voor het rapen van kievitseieren. De algemene regels zijn van toepassing: een algemeen verbod op het rapen van eieren van in het wild levende vogels en de mogelijkheid voor provincies om daar een uitzondering op te maken middels het verlenen van een ontheffing.

Dat kan alleen als aan de wettelijke voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn hetzelfde gebleven als onder de Flora- en faunawet. Eén van de voorwaarden is dat de uitzondering niet mag leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer