Water

Thema 4. Water

Boodschappen:

a. Natuurlijke dynamiek
b. Hoe en hoe hoog
c. Plas dras
d. Oevers
e. Onderhoud
f. Vergunningen
g. Lees meer

 • Onderhoud

  Slootonderhoud  Sloten zijn van groot belang voor de berging en de afvoer van water. Zonder onderhoud groeien ze dicht met o.a. riet. De openheid van het landschap verkleint daardoor. Bovendien geeft...

 • Natuurlijke dynamiek

  De natuurlijke waterdynamiek bestaat uit neerslag en verdamping. In sommige regio’s speelt kwelwater een aanvullende rol. Zonder of met een geringe bemaling staan de waterpeilen in de herfst en winter...

 • Plas dras

  Plas dras ontstaat door lage delen van april tot augustus of zelfs het hele jaar rond onder water te laten staan of onder water te zetten (0-20 cm). De aanbevolen oppervlakte is minimaal een 0,5 ha pe...

 • Oevers

  Vooral op percelen waar geen vee meer wordt geweid, zijn de slootkanten door het onderhoud steil geworden. Zulke slootkanten worden niet meer door vee ingetrapt. Door de lage slootwaterpeilen ontstaa...

 • Vergunningen

  Voor ingrijpende vergunning om peilen te kunnen / mogen verhogen is een watervergunning van het Waterschap nodig. Dat geldt ook voor de aanleg van een plas dras. Voor het vol zetten van laagten en gr...

 • Hoe en hoe hoog

  De basis voor goed weidevogelbeheer is een zo natuurlijk mogelijk en vooral hoog waterpeil in de sloten. Dat kan goed met een tijdelijk weidevogelpeil in maanden april, mei en juni tot 15 juli. Dat ka...

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: