Natuurlijke dynamiek

De natuurlijke waterdynamiek bestaat uit neerslag en verdamping. In sommige regio’s speelt kwelwater een aanvullende rol. Zonder of met een geringe bemaling staan de waterpeilen in de herfst en winter het hoogst. In het late voorjaar en in de zomer is de verdamping en opname door planten overheersend: de waterpeilen zakken. 

Deze natuurlijke dynamiek is veranderd ten behoeve van de landbouw. Daar wordt gewerkt met een tegenovergesteld ritme (laag in de winter en hoog in de zomer) of met een vast peil. In combinatie met drainage kan daardoor vroeger op het land worden gewerkt. Het (hoogproductieve) gras begint eerder en sneller te groeien door de sneller opwarmende bodem.

Een hoog sloot- en grondwaterpeil vertraagt de grasgroei en bevordert een gevarieerde vegetatie. Daardoor moet er later worden gemest en gemaaid. Door de hogere bodemvochtigheid blijft de bodem doordringbaar voor de weidevogelsnavels en blijft het voedsel (wormen) bereikbaar.

Vooral in droge, warme voorjaren zorgt een tijdelijk hoog peil voor een – naar verhouding - kwalitatief goede snede. Op ‘gewone’ percelen kan onder die omstandigheden de grasgroei door gebrek aan vocht stagneren.

 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: