Blog Alex Datema: Natuurinclusieve landbouw

BoerenNatuur.nl heeft natuurinclusieve landbouw gedefinieerd langs 4 thema’s: bodem, flora en fauna, agrarisch cultuurlandschap en de milieueffecten vanuit de landbouw op de omgeving. Voor al deze thema’s kunnen we bepalen hoe we willen dat de situatie er over 10 jaar uitziet en zo een einddoel vastleggen. Ik zie natuurinclusieve landbouw als een ontwikkelrichting.

Laten we eerst eens kijken wat we op korte termijn al kunnen doen op weg naar natuurinclusieve landbouw. Ik wil u daarom meenemen in de eerste voorzichtige stapjes die wij op ons bedrijf zetten. 

Bodem

We proberen al jaren om het organische stof gehalte van onze bodem te verhogen. Dat doen we op een hele simpele manier: alleen grasland vernieuwen als het echt nodig is. De gemiddelde “leeftijd” van ons grasland schat ik op 20 jaar, en als we dan toch gaan vernieuwen doen we dat zonder te ploegen. Hierdoor is het organische stof gehalte in onze bodem nu gemiddeld 15 %. 

Flora en fauna

We zitten in een weidevogelkerngebied en hebben de mogelijkheid om aan weidevogelbeheer te doen. Dit doen we al 12 jaar met steeds zwaardere beheerpakketten, zoals verlaat maaien, kruidenrijk grasland en plas-dras. Samen met onze buren lukt het ons de laatste jaren om de weidevogelpopulatie in onze polder stabiel te houden. Naast het betaalde beheer bemesten we alle perceelsranden minder of niet en worden deze bij de 1ste snede niet gemaaid. Dit betreft maximaal 2 meter gerekend vanaf de waterlijn. Dit biedt bloemen en kruiden een kans en geeft beschutting voor jonge vogels en hazen. 

Agrarisch cultuurlandschap

Het agrarische cultuurlandschap is bij ons een open landschap met een fijne verkavelingsstructuur: op ons bedrijf is 70 ha verdeeld over 29 percelen. Het landschap houden we open maar rond de boerderij hebben we een royale erf beplanting die we goed onderhouden waar veel vogels dankbaar gebruik van maken. 

Milieueffecten
De milieueffecten van ons bedrijf op de omgeving hebben we in de loop der jaren weten te beperken, mede gedwongen door de mestwetgeving, maar we hebben onze kunstmestgift in 2016 verder beperkt tot 150 kg stikstof per ha. Gewasbeschermingsmiddelen gebruiken we nagenoeg niet en alleen pleksgewijs. 

Ik ben er van overtuigd dat iedere boer de mogelijkheid heeft om een eerste  stap te zetten die past bij zijn bedrijf en zijn situatie. En als we in de keten onze creativiteit, kennis en innovatiekracht nu ook eens gezamenlijk inzetten op dit spoor, dan weet ik zeker dat er mooie toekomst is voor de Nederlandse natuurinclusieve landbouw. 

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer

Bekijk ook: