Verdienmodel 4. Beheervergoedingen

Gemiddelde overige opbrengsten (naast melkgeld en omzet en aanwas van jongvee) uit toeslagen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB toeslagen), beheervergoedingen voor natuur, schadevergoeding ganzenvraat zijn zo’n 9,9 cent per liter voor het gemiddelde biologisch melkveebedrijf (Ekoland, januari 2017: "Is de biotoeslag wel toereikend?" pagina 50).

De groep van acht natuurinclusieve melkveehouders die in het voorjaar 2017 (lees ook: Boodschap a Een kijkje achter de - financiële - schermen van natuurinclusieve bedrijven) financieel zijn geanalyseerd zit daar iets boven, met 10,6 cent per liter. Dit loopt uiteen van een melkveehouder die 29,2 cent per liter ontvangt van overige opbrengsten tot een melkveehouder die 3,5 cent per liter ontvangt.

Het aandeel hierin van beheervergoedingen loopt ook sterk uiteen, zie onderstaande grafiek.

Beheervergoedingen kunnen een aanzienlijk deel vormen van het bedrijfsinkomen. Het vergt wel een aantal condities wil deze tak van het bedrijf floreren: zoals de ligging van het bedrijf in of ten opzichte van natuurgebieden/kerngebieden, de feeling en kennis van de ondernemer met natuurmaatregelen en natuurbeheer en de mogelijke samenwerkingsverbanden tussen de ondernemer en terreinbeherende organisaties. Aandachtspunt is dat beheervergoedingen voor natuur vaak een looptijd hebben van zes jaar.  

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer