Marcel Strijtveen, Lierderholthuis (winnaar van de publieksprijs)

Marcel is een zeer actieve, gangbare weidevogelboer. Hij heeft enorm ondernemerschap laten zien en een voortrekkersrol gespeeld bij de oprichting van zuivelmerk Weide Weelde.

Hij is enorm betrokken en actief in de regio en met de oprichting van de Lierderbroek. Samen met collega’s heeft hij daar 50 ha grond omgevormd naar weidevogelgebied. Hij zoekt actief de samenwerking en is heel inspirerend en enthousiasmerend. Marcel is bovendien een echte vogelliefhebber en zorgt niet alleen goed voor de weidevogels op zijn land maar ook voor de vogels op zijn erf, door het bieden van nestgelegenheid voor de boerenzwaluw en plaatsen van erfbeplanting. 

Marcel organiseert excursies en open dagen op zijn bedrijf voor het publiek en is ook zichtbaar in de pers, zeker sinds de introductie van Weide Weelde. De jury waardeert zijn enthousiasmerende inzet om collega-boeren te bewegen aan natuurbeheer te doen. Marcel vormt een belangrijke verbinding tussen burgers, boeren, politiek en andere partijen, zoals bleek bij de oprichting van de Lierderbroek. Hij is een boegbeeld dat laat zien dat boeren uitstekend weidevogelnatuur kunnen beheren. 

Lees meer over Marcel Strijtveen

spacer
spacer

Foto’s

spacer

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer