Adressen en vragen

Meer over weidevogels

Vogelbescherming stimuleert onderzoek naar weidevogels om zo de best mogelijke bescherming te kunnen verwezenlijken. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen.
Onderzoeksrapporten, brochures en factsheets kunt u bekijken en downloaden via de website van Vogelbescherming

Meer over akkervogels

De afgelopen decennia is in binnen- en buitenland veel onderzoek naar akkervogels gedaan. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen.
Achtergrondinformatie en factsheets kunt u downloaden via de website van Vogelbescherming.

Agrarisch natuurbeheer

BoerenNatuur.nl
Portaal Natuur en Landschap
Overzicht agrarische collectieven 2015

Onderzoek

Centrum voor landbouw en milieu
Sovon Boerenlandvogels
Louis Bolk Instituut
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), grutto onderzoek

Netwerken, verenigingen en stichtingen

Netwerk Weidevogelboeren Vogelbescherming
Werkgroep Grauwe Kiekendief
Stichting Veldleeuwerik
Natuurboeren

Beschermingsprojecten

Vogelbescherming Polderpracht
Vogelbescherming Landelijk Gebied

Financieel advies

Ekopart – Kees Water 

Monitoring

Boerenlandvogels Nederland, initiatief van LandschappenNL
Bond Friese Vogel Wachten (BFVW)

 

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op

Vogelbescherming gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Wij gebruiken ze om u te informeren over ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl . Klik hier voor meer informatie over privacy
spacer